การตรวจสอบย้อนหลังของศุลกากร

การตรวจสอบย้อนหลัง โดยกรมศุลกากร จะทำอย่างไร

           การตรวจสอบย้อนหลัง โดยกรมศุลกากร เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการมักจะวิตกกังวลว่าจะโดนตรวจสอบอะไรบ้าง หรือ ไม่มั่นใจว่าจะต้องเสียค่าปรับหรือมีความผิดหรือไม่ ทั้งนี้ การตรวจสอบย้อนหลัง โดยกรมศุลกากร หรือ POST AUDIT แต่หากมั่นใจแล้วว่าไม่เคยหลบเลี่ยงหรือกระทำความผิดทางศุลกากรแต่อย่างใด ก็ไม่ต้องกังวลต่อการดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังของกรมศุลกากร

เมื่อถูกตรวจสอบย้อนหลัง เตรียมตัวเบื้องต้นอย่างไร

เมื่อกรมศุลกากรได้ติดต่อเพื่อแจ้งนัดเข้าตรวจสอบสถานประกอบการการเตรียมตัวเพื่อให้งานตรวจสอบนั้นแล้วเสร็จโดยไว ควรจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า หรือ ใบอนุญาต ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าเพื่อการตรวจสอบโดยส่วนมากแล้วจะทำการตรวจสอบย้อนหลังประมาณ 3 ปี เอกสารที่ต้องเตรียมคือ

  • ใบขนสินค้าที่เคยยื่นแจ้งการนำเข้า
  • B/L , INVOICE , PACKINGLIST ที่เคยใช้ประกอบการยื่นชำระภาษีนำเข้าในแต่ละครั้งเป็นรายชุดเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากร

ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ไม่ต้องกังวลเรื่องตรวจสอบย้อนหลัง

ผู้ประกอบการหลายรายมักมีความเข้าใจที่ผิดโดยมักเข้าใจผิดกันว่าตรวจสอบผ่านแล้ว ก็ถือว่าจบแล้ว แต่ในความเป็นจริงของการดำเนินงานย่อมมีบ้างที่อาจมีสิ่งผิดแปลกรอดพ้นจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในขั้นตอนการทำงานของชิปปิ้งในเบื้องต้นไป ด้วยเหตุผลต่างๆที่ซับซ้อนของการทำงาน หน่วยงานตรวจสอบจึงมีหน้าที่ตรวจตราใบขนสินค้าที่ได้ผ่านการตรวจสอบในขั้นต้นไปแล้ว เพื่อให้แน่ชัดว่าใบขนสินค้านั้นได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และ เป็นเรื่องที่เราย้ำเสมอว่า กระทำให้ถูกต้องในขั้นตอนแรก ย่อมสบายใจกว่า