Heavy Cargo

Heavy Cargo มาตรฐานการขนส่งและความปลอดภัย

    ทางเรามีทีมงานและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เพื่อที่จะดูแลสินค้าของท่านอย่างปลอดภัย

    ขั้นตอนการขนส่งสินค้า / ขนย้ายสินค้าเครื่องจักรหนัก

1. นัดประชุม ซักถามปัญหาและความต้องการกับเจ้าของสินค้า

2. เลือกรถขนส่งและเครื่องมือที่เหมาะสมกับสินค้านั้น ๆ และ ตรวจเช็คเรื่องมือในการทำงาน

3. แจ้งราคา

4. กำหนดวันและเวลาในการจัดส่ง