EXPORT Sea & Air


       ส่งออกสินค้า การจัดการพิธีการศุลกากรให้ราบรื่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อการจัดส่งที่ตรงเวลา ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ของเรา เราสามารถจะดูแลสินค้าของคุณ เพื่อให้สินค้าของคุณผ่านพิธีการศุลกากรอย่างรวดเร็ว

 

1.  บริการเคลียร์สินค้าทางเรือ 

 • ส่งออกแบบตู้คอนเทนเนอร์:         
  • แบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL)
  • แบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL)
  • ส่งออกแบบ BULK เทกอง

 

2.  บริการเคลียร์สินค้าทางอากาศ 

 

3.  จัดหา AIR / SEA FREIGHT 

 

4.  จัดหารถขนส่งสินค้า 

 • รถหัวลาก
 • รถขนส่ง

 

5.  จัดหาประกันภัยสินค้าทางเรือ / อากาศ 

 

6.  บริการอื่น ๆ 

 • ยื่นขอฟอร์มแหล่งกำเนิดสินค้า
 • ยื่นขอรับรองเอกสาร LEGALIZATION
 • ยื่นขอตรวจสอบคุณภาพสินค้า

รายการเอกสารสำหรับการส่งออก

 1. Commercial Invoice
 2. Packing List
 3. เอกสารประกอบเพิ่มเติมในกรณีต่าง ๆ เช่น MSDS (Material safety data sheet), อย.(อาหารและยา), สมอ.(มาตราฐานอุตสาหกรรม), C/O Form (เอกสารยืนยันถิ่นกำเนิด) เป็นต้น