Shipping articles

 

ชิปปิ้ง คือ อาชีพตัวแทนออกของ คนไทยส่วนใหญ่จะเขียนชิปปิ้งเป็นภาษาอังกฤษว่า Shipping แต่จริง ๆ แล้วคำนี้แปลว่าขนส่งสินค้า ดังนั้นเวลาที่คุณเขียนบอกคู่ค้าต่างประเทศควรจะใช้คำว่า Customs Broker  ไม่อย่างนั้นเค้าจะไม่เข้าใจว่าเราสื่อถึงใคร

ก่อนที่จะเข้าใจงานของพวกเค้าเรามาแบ่งส่วนการทำงานเป็น 3 ส่วนก่อนนะครับ ซึ่ง 3 ส่วนนี้คุณสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการจัดการเรื่องเทอมขนส่งได้ด้วย จำไว้ใช้ได้เลย

 1. ส่วนที่อยู่ภายในประเทศผู้ส่งออก
 2. ส่วนที่อยู่ระหว่างประเทศ
 3. ส่วนที่อยู่ในประเทศผู้นำเข้า

 หน้าที่ของชิปปิ้งจะอยู่ในข้อ 1 หรือ 3 ส่วนข้อ 2 จะเป็นหน้าที่ของ “เฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์(Freight Forwarder)”

แม้บางทีคุณจะให้ชิปปิ้งจัดการข้อ 2 ให้ด้วยก็ตาม ชิปปิ้งก็จะให้แผนกเฟรททำ หรือถ้าไม่มีแผนกเฟรทพี่ชิปปิ้งก็จะใช้ซับคอนแทค

 


 • Paperless คืออะไรระบบ Paperless เป็นระบบที่กรมศุลกากรประกาศให้มีการใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 สิงหาคม 2549 เพื่อให้การดำเนินการพิธีการศุลกากรเป็นไปแบบไร้เอกสาร โดยเริ่มต้นใช้กับใ...

 • บริการขนส่งสินค้าทางทะเลตัวแทนสายเดินเรือ (Ship Agent)ตัวแทนสายเดินเรือ คือ ผู้รับมอบอํานาจจากเจ้าของเรือ ให้เป็นผู้ดําเนินการแทนเจ้าของเรือเมืองท่าต้นทาง และเมืองท่าปลายทาง จัดหา...

 • ความสำคัญของ FTAFTA ย่อมาจาก Free Trade Area หรือเขตการค้าเสรีเป็นการทำความตกลงทางการค้าของประเทศ อาจเป็น 2 ประเทศ (ทวิภาคี)หรือเป็นกลุ่มประเทศ (พหุภาคี) ที่จะร่วมมือขจัดอุปสรรคทาง...

 • download.png
  การคืนอากรตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ การคืนอากรตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 เป็นการคืนเงินอากรขาเข้าที่ผู้นำของเข้า (ผู้มีสิทธิขอคืนอากร) ที่...

 • 19-11-728.jpg
  การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ เป็นการคืนค่าภาระภาษีอากร สำหรับวัตถุดิบที่นำเข้า ได้แก่ อากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมภาษีอื่น ภาษีสรรพสามิต ภาษีมหาดไทย ที่ผู้นำของเข้...

 • Incoterms-wice-660x445.jpg
  INCOTERMS 2010EXW – Exworks การส่งมอบแบบนี้ผู้ขายจะรับผิดชอบสินค้า ว่ามีครบไหม มีแตกหักตรงไหนรึเปล่า เฉพาะ ณ จุดที่ผู้ค้าวางขายสินค้าเท่านั้น เช่น หน้าร้านขาย หน้าโรงงานหรือหลายคนเ...

 • BOL-1-01.jpg
  ศัพท์พื้นฐานที่ใช้บ่อยและควรรู้มีดังนี้INVOICE ใบแจ้งหนี้ (รายการสินค้าพร้อมราคา)PACKING LIST รายการสินค้า เลขที่หีบห่อ และขนาดของหีบห่อ จำนวนหีบห่อ พร้อมน้ำหนักสินค้า และน้ำหนักรว...

 • container1.jpg
  ประเภทตู้คอนเทนเนอร์ประเภทตู้คอนเทนเนอร์ (Container Ship)1. ตู้สินค้าทั่วไป ขนาดมาตรฐานจะมีขนาด ความกว้าง 8 ฟุตและสูง 8 ฟุต 6 นิ้ว ส่วนความยาว อาจจะเป็น 19 ฟุต 10.5 นิ้ว หรือ 29 ฟุ...

 • เอกสารที่ใช้สำหรับทำธุรกิจนำเข้าส่งออก-ที่คนทำ-Shipping-ต้องรู้.jpg
  ภาษีนำเข้า คือ ต้นทุนและเป็นปัญหาลำดับต้น ๆ ของผู้ประกอบการนำเข้ามือใหม่ส่วนใหญ่ ที่มักจะลืมคิดลงไปในต้นทุนรวม สุดท้ายก็จะมีปัญหาในการกำหนดราคาขาย ดังนั้นก่อนที่จะนำเข้าสินค้าอะไรก...

 • คลังสินค้า.jpg
  คลังสินค้า (Warehouse) คือสถานที่สำหรับวาง จัดเก็บ พัก กระจายสินค้าคงคลัง คลังสินค้ามีชื่อเรียกได้ต่างๆ กัน อาทิ ศูนย์กระจายสินค้า, ศูนย์จำหน่ายสินค้า และโกดัง ฯลฯ คำว่าคลังสินค้าจ...

 • โกดัง.jpg
  คลังสินค้า ทัณฑ์บนคลังสินค้าทัณฑ์บนคือ พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากรเพื่อใช้สำหรับเก็บของ หรือแสดงและขายของที่เก็บ หรือผลิต ผสม ประกอ...

 • download.jpg
  Free Zone เขตปลอดอากรหรือภาษีนำเข้า เป็นพื้นที่ที่ทำให้เราจะไม่ต้องชำระภาษีนำเข้าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ภาษีฟรี ๆ โดยไม่มีเงื่อนไขอะไรนะครับ เพราะพื้นที่เหล่านี้ก็ต้องมีการเช่า...

 • ตรวจสอบย้อนหลัง-โดยกรมศุลกากร.png
  การตรวจสอบย้อนหลัง โดยกรมศุลกากร จะทำอย่างไร การตรวจสอบย้อนหลัง โดยกรมศุลกากร เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการมักจะวิตกกังวลว่าจะโดนตรวจสอบอะไรบ้าง หรือ ไม่มั่นใจว่าจะต้องเสียค่าปรับห...

 • download.jpg
  บทบาทและหน้าที่ Vendor , Provide , Supplier ลูกค้า ------------- อยากได้สินค้า -------- สั่ง------> PROVIDER PROVIDER สั่ง-----สินค้า A --------จาก VENDOR A ---> สั่งซื้อ...