ประเภทตู้คอนเทนเนอร์


ประเภทตู้คอนเทนเนอร์

ประเภทตู้คอนเทนเนอร์ (Container Ship)

1. ตู้สินค้าทั่วไป ขนาดมาตรฐานจะมีขนาด ความกว้าง 8 ฟุตและสูง 8 ฟุต 6 นิ้ว ส่วนความยาว อาจจะเป็น 19 ฟุต 10.5 นิ้ว หรือ 29 ฟุต 11.25 นิ้ว หรือ 40 ฟุต ก็ได้

2. ตู้ควบคุมอุณหภูมิ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า Reefer มีลักษณะ เป็นตู้เย็นเคลื่อนที่ได้ นอกจากนั้นยังอาจเป็นตู้ที่มีระบบกันความร้อนโดยมีฉนวนหุ้ม หรือเป็นระบบระบายอากาศก็ได้

3. ตู้พิเศษ ซึ่งออกแบบให้ใช้ประโยชน์ตามชนิดสินค้าที่มีลักษณะแปลก เช่น เป็นตู้บรรจุของเหลว เปิดหลังคา เปิดค้าง เป็นโครงสำหรับบรรทุกรถยนต์ เป็นต้น

สินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์

Full Container Load (FCL) สินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ เจ้าของสินค้ามีเพียงคนเดียว

Less-Than Container Load (LCL) ตู้คอนเทนเนอร์ที่มีเจ้าของสินค้าหลายคน

สินค้าตู้คอนเทนเนอร์ที่ขนขึ้น/ลงเรือ อาจจะมีจุดพักก่อนหรือหลังขนขึ้น/ลงเรือ เรียกว่า ลานตู้คอนเทนเนอร์ Container Yard ส่วนสินค้าที่มีเจ้าของหลายคนก็อาจมีสถานที่ที่ใช้สำหรับการบรรจุสินค้าเข้าตู้หรือแยกออกจากตู้ ซึ่งเรียกว่า Container Freight Station (CFS) ในปัจจุบันการบรรจุสินค้า หรือแยกสินค้ามักนำมาทำบริเวณนอกเขตท่าเรือโดยได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากรเรียกว่า Inland Container Depot (ICD)

 

สถานี ICD ที่มีพิธีการศุลกากรทั้งสินค้าขาเข้าและออก

เรียกว่า โรงพักสินค้า เพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์นอกเขตทำเนียบท่าเรือ (รพท.)


ติดต่อสอบถามได้ที่
The Best Impex co.,ltd.
Tel: 02-002-0871
Fax: 02-013-7883