ศัพท์น่ารู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการ ส่งออก-นำเข้า

ศัพท์พื้นฐานที่ใช้บ่อยและควรรู้มีดังนี้

INVOICE ใบแจ้งหนี้ (รายการสินค้าพร้อมราคา)

PACKING LIST รายการสินค้า เลขที่หีบห่อ และขนาดของหีบห่อ จำนวนหีบห่อ พร้อมน้ำหนักสินค้า และน้ำหนักรวม

B/L (Bill of Lading) ใบตราสินค้าทางเรือ

AWB (Air Waybill) ใบตราสินค้าทางอากาศ

HAWB (House Air Waybill) ใบตราขนส่งทางอากาศที่ออกโดย Freight Forwarder

CAF (Currency Adjustment Factor)  ตัวปรับเงินสกุลค่าวางเรือ

CFS (Containern Freight  Station)  สถานีตู้สินค้า

CY (Container  Yard) ลานตู้สินค้า

FCL (Full Container  Load) การส่งสินค้าเต็มตู้

LCL(Less Than container  Load) การส่งสินค้าไม่เต็มตู้

Consolidation การรวบรวมสินค้า หรือ การรวมสินค้า โดยปกติจะกระทำโดยตัวแทนของผู้ซื้อสินค้าในกรณีผู้ส่งมีสินค้าไม่เต็มตู้

TEU (Twenty-Foot Equivalent Unit) ตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต

FEU (Forty-Foot Equivalent Unit) ตู้สินค้าขนาด 40 ฟุต

THC (Terminal Handing Charge) ค่าใช้จ่ายที่ทำในการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าFreight Collect ค่าระวางจ่ายที่เมืองปลายทาง (ใช้คู่กับการซื้อสิค้าใน term FOB)

Freight Prepaid ค่าระวางจ่ายที่ต้นทาง(ใช้คู่กับการซื้อสิค้าใน term C&F, CIF)

Detention  ค่าคืนตู้สินค้าที่ช้าเกินกว่าที่กำหนด

CONSIGNEE ผู้รับตราส่งสินค้า กรณีซื้อขายโดย L/C จะระบุตามแต่เงื่อนไขใน L/C ว่า TO ORDER หรือระบุเป็นชื่อธนาคารผู้เปิด L/C     (ลูกค้า) กรณีซื้อขายตรงโดยไม่ผ่านการขายตั๋วกับธนาคาร (T/T) จะระบุชื่อผู้รับสินค้าโดยตรง

Net Weight น้ำหนักสินค้า

Gross Weight น้ำหนักสินค้ารวมน้ำหนักหีบห่อสำหรับส่งออก

Shipping Mark เครื่องหมายบนหีบห่อโดยที่รวมรายละเอียดเลขที่และจำนวนหีบห่อด้วย


ติดต่อสอบถามได้ที่
The Best Impex co.,ltd.
Tel: 02-002-0871
Fax: 02-013-7883